Welkom

Sinds 1893 gespecialiseerd in burgers leren helpen

Wie zijn het dichtst bij als er iets gebeurt? De buren, een andere verkeersdeelnemer, een collega, de ander in de rij.

Op 18 november 1893 werd de eerste les gegeven om niet-medici te leren helpen. En sindsdien hebben er meer dan een miljoen mensen geleerd wat te doen. Nog steeds leren we mensen helpen, door EHBO, reanimatie en BHV cursussen te geven. Met duizenden vrijwilligers verzorgen wij #samenehbo.

De Stichting Opleiding EHBO en BHV is opgericht door de KNV EHBO. Zij heeft tot doel:

  1. het verzorgen van opleidingen tot het behalen van het diploma Eerste Hulp, het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, het certificaat Reanimatie en Automatische Externe Defibrillator (AED) en andere certificaten alsmede het opleiden tot het behalen van het diploma Bedrijfshulpverlening en daarvan afgeleide dan wel daarop voortbouwende opleidingen en workshops;
  2. herhalingslessen te geven teneinde de hiervoor onder a. vermelde diploma’s en certificaten geldig te houden;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkopen van instructiemateriaal, het organiseren van opleidingen en het geven van opleiding en voorlichting.

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen hebt. Stel ze gerust, wij proberen ze binnen 48 uur te beantwoorden. Ga naar Contact

Disclaimer
Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met grote zorgvuldigheid. Stichting Opleiding Ehbo aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie.
Het gebruik van de informatie geschiedt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker van de site.

Medische zaken : Bij twijfel dient u altijd contact op te nemen met arts, apotheker of hulpdienst.
De site kan links naar websites of webpagina’s van anderen bevatten. De Stichting Opleiding Ehbo is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van websites of webpagina’s van derden.

Deze website is samengesteld door : DuFaucon-it

Copyright 2021 – 2024